دارم فایلهای پاور پوینت رو میسازم واسه کنفرانسم . لعنتیها بعضی جاها گیر میشن یه کلمه رو مینویسی بد عنقی میکنه کپی پیست میکنی یهو متن بهم میریزه منم زیاد وارد نیستم گریه. حالا برم بخوابم چیز زیادیش نمونده بقیشو فردا ظهر انجام میدم . صبح که خوابم . نیشخند