چند روز پیش یکی از رفیقام که یه تی ان تیه ... اصن یه بمب انرژیه ، بهم زنگ زد ... میگه امشب بیا پیشم کارت دارم میگم حال ندارم میگه بیا سرحال میارمت ... رفتم گفتم در خدماتیم رفیق ... میگه خجالت بکش از خودت تو کسی بودی که چند سال پیش الفبای ... رو به من یاد دادی حالا خودت چیکار کردی ؟؟؟ زدی گاراژ !!! میگم رفیقی مشکلاتم زیاد بودن میگه زر نزن و کلی بهم انرژی مثبت میده و بعدش چندتا نرم افزار بهم داد و گفت برو بشین کار کن باید تا آخر تابستان دو تا مقاله رو کامل کنیم این نرم افزارا رو لازم داریم ... میگه میخوام بیارمت رو فرم ... دمش گرم یه خورده حالم عوض شده چند روزه هدفمندتر زندگی میکنم ...

تو هفته ی آینده احتمال زیاد یه سر برم تهران ...