این روزا همه ی خواهرام بابا مامان و حتی اهل فامیل زوم شدن رو من که چرا ازدواج نمیکنی ؟؟؟

خواهرام هر روز زنگ میزنن و میگن داداش دختر فلانی رو دیدی ؟؟؟ دختر خوبیه قشنگه و هزارتا صفت پسندیده ی دیگر...

بابام میگه دختر همکار سابقم و مامانم دنبال فامیل میگرده ... ازدواج فامیلی رو بهتر میدونه که البته خودم اصلا دوس ندارم اگه یه روزی ازدواج کردم فامیلی باشه ...

منم این وسط دارم به این فکر میکنم که اصلا من زن نمیخوام اینا واسه چی گیر دادن ؟؟؟

آغا یکی نیس بگه که من شرایط  ازدواج رو ندارم شما واسه چی دنبال دختر میگردین واسه من ؟؟؟