رضا افضلی عزیز کشتی گیر دلاور ملی پوش کرمانشاهی از اینکه در مسابقات آسیایی قزاقستان مدال طلا ( حتی یک امتیاز هم به حریفان خود نداد ) را برای ایران عزیز به ارمغان آوردی ازت صمیمانه تشکر میکنیم ... دم همتون گرم ...ایران 6 مدال طلا گرفت ...