سلام

میخواستم به اطلاع دوستان برسانم که تا اوایل بهمن که تو ایام امتحانات هستم دیگه آپ

نمیکنم .

بعضی اوقات میام سر میزنم .بای بای