چندی پیش در جمعی که تعدادی رفیق با هم بودن صحبت ازدواج کردن پیش اومده بود هرکدومشون از اینکه چرا ازدواج نمیکنن حرف میزده بودن که یکیشون میگه من بخاطر ضعف مالی ازدواج نمیکنم که در جوابش یکی دیگه از رفیقا میگه اگه تو ازدواج کنی من کمکت میکنم . دست قضا چندی بعد همون که میگه من به دلیل ضعف مالی نمیتونم ازدواج کنم  نامزدی میکنه . همینکه رفیقش خبر دار میشه که نامزدی کرده ، سریع مبلغ قابل توجهی پول بر میداره و میره میده به رفیقش ... آره اینه که میگن مرد و قولش ...