دلمان را شاد کردین خدا دلتان را شاد و شادتر کند ...

درود بر افتخار آفرینان والیبالیست ایران که برزیل قهرمان پر آوازه ی جهان را در خانه اشان

شکست دادند ...

درود و صد درود بر دلاوران ایران در همه ی عرصه ها ...