دلایل مذکور باعث شده که حالم خوش باشه قلب

اول که تساوی صفر صفر ایران بعدش برد جانانه ی آلمان در برابر پرتغال که طرفدارای آلمان رو میندازه یاد روند 4 تایی 2010 در برابر حریفان قدرتمندش

و در آخر سر امتحان داشتم که فوق العاده خوب نوشتم در حد نمره ی کامل ...