از حدود 10 وبلاگی که میخونم 3تاشون تعطیل شدن ...

یه روز میای کلیک میکنی و میبنی نیستن  !!!!  یهویی رفتن و دیگه نمینویسم

امروز وبلاگ لنگرگاه آرامش ( که چن تا نکات جالب و لغات انگلیسی ازشون یاد گرفتم ) چن

وقت پیش سقف کبود و آهسته وحشی میشوم .فک کنم لنگرگاه تو پستای آخرش نوشته

بود از اینکه با کامنتای ناجور اذیتش میکنن دقیق یادم نیس ولی فک کنم این دلیل

تعطیلیش بوده .