... ,‌ درس سنگینیه , استادش ضد حال , البته عرض کنم که خیلی هم کم سواد , مثلا یه انتگرال حل کرد وقتی متوجه شد که یه منفی اضافه آورده سریعا بدون هیچ دلیلی یه منفی در رابطه ضرب میکنه و جواب صحیح که همون مثبت یه عبارتی میشه رو بدست میاره . مگه کسی جرات میکنه که بگه آخه استاد قربان قیافه ماهت تو حل انتگرال اشتباه کردی که این منفی رو اضافه آوردی . من تنبل هم تو اثباتی ها کمی قوی بودم یعنی فرمول حفظ نکردم . رفتم سر جلسه وقت کم آوردم همه بچه ها فرمولها رو توی حافظه های جانبی جا داده بودن مثلا ورقه های کوچولو یا ماشین حساب و .... ولی من گفتم اثبات میکنم و فرمول بدست میارم . قبول نشدم    ناراحت   ترم آخری گیر افتادم . از اون استادایی که به هیچ وجه هم نمره نمیده . نگران