باران می بارد اما این بار تصمیم دارم با این باران گلهای امیدم را آبیاری کنم .

واران وارانه  نم نم  ته رمی  کرد

چاوه کان ..... له  دین ده رمی  کرد .

باران میبارد بارن نم نم  خیسم  میکند

چشمهای .... مرا از دین به دور میکند .

نقطه چین شخص خاصی نیست یعنی فعلا کسی پیدا نشده و حالا حالا هم پیدا نمیکنم چون باید درس بخوانم . شما در نقطه چین هر کسی را که دوست میدارید قرار دهید .

پا نوشت : امسال هم مسلم دارابی اهل شهرستان صحنه ی کرمانشاه قویترین مرد ایران شد . دو تا دیگه کرمانشاهی یعنی علی نوکانی تو مرحله اول با بدشانسی حذف شد و مسعود الفتی هم تا 12 نفر اومد و اونجا حذف شد . مهرداد باجلان اهل درود لرستان تا فینال آمد ( 5 نفر ) و یکی هم از خرم آباد تو همون مرحله اول حذف شد .

یه پانوشت دیگه : علی مظاهری بوکسور 91 کیلوی کرمانشاهی و عضو تیم ملی بوکس توانست در مسابقات گزینشی المپیک در قزاقستان سهمیه المپیک لندن رو با کسب مدال طلا کسب کنه . ولی فروتن گل آرا اهل کرمانشاه با باختش در مقابل یه بوکسور عراقی گمنام از کسب سهمیه باز ماند