ایران در فینال مسابقات  جهانی کشتی فرنگی در روسیه / تیم ترکیه را پشت سر گذاشت و قهرمان جهان شد . تبریک  تبریک لبخند