جلسه قبل بود که استاد... اومد سر کلاس و با عصبانیت به بچه ها رو کرد و گفت هرکی که ساعت قبل کلاس داشته و الان اومده سر این کلاس که حضورش رو بزنم کور خونده و همین الان بلند بشه بره بیرون چون هیچکس حق جابجایی نداره و همینجا اعلام می کنم که ساعت قبلیا همشونو میندازم و هیچکی هم نمی تونه هیچ حرفی بزنه .

 بعد از اینکه مشخص شد که همه بچه ها سر تایم خودشون آمدن گفت : هفته قبل من که تایم قبل از شما 30 دقیقه تاخیر داشتم بچه کلاس رو تعطیل کرده بودن و کسی سر کلاس نمونده بود و این هفته هم متاسفانه به خاطر ترافیک حدودا 10 دقیقه تاخیر داشتم و دیدم که دانشجوهام تحمل ده دقیقه سر کلاس موندن رو نداشتن و این کلاس رو دوباره تعطیل کردن و منم تصمیم قطعی گرفتم که همشونو بندازم و میندازم . امروز همون استاد لبخند زنان اومد سر کلاس و همش به بچه ها نگاه می کرد و می خندید .

یکی از بچه گفت استاد جریان چیه ؟ خیلی خوشحالین !!! اونم گفت بچه ها یادتونه که هفته قبل جریان تایم قبل از شما رو براتون گفتم ؟؟ گفتیم آره یادمونه . گفت امروز که نه تنها تاخیری نداشتم بلکه 5 دقیقه هم قبل از شروع کلاس رفتم سر کلاس و منتظر موندم که بچه ها بیان کلاس و حالشونو بگیرم ولی با کمال تعجب دیدم که هیچکی سر کلاس نیومد . دوباره کلی عصبانی شدم و رفتم دفتر برنامه ریزی و پرسیدم جریان اینکه این کلاس هیچ دانشجویی سر کلاس حاضر نمیشه چیه ؟ که مدیر برنامه ریزی برگشت و گفت آقای استاد ..... این ساعت که شما اصلا کلاسی ندارید !!!!