خدایا بهم قوت قلب بده تا بتونم مشکلات زندگی رو یکی پس از دیگری از پیش رو بردارم . 

خدایا ازت میخوام نذاری هیچکسی از بنده هات احساس تنهایی و بیچاره گی کنه .

خدایا ازت میخوام هر چی که به خیر و صلاح بنده هات هستش و ما نمیدونیم که چیه،

همون رو پیش روی ما بذاری .

خدایا ببخش اگه بعضی وقتا ناشکر میشم .

اخر سر میگم خدایا دمت گرم هوای ما رو هم داشته باش .

قلب