زندگی برای اکثریت اقشار جامعه خیلی سخت شده

توی این تهران لعنتی هم که درد از همه جای ایران بیشتره

به قول خواننده رپ از چی بگم ....سوال

پا نوشت :

قهرمانی تیم ملی کشتی ازاد ایران تو مسابقات جام جهانی تهران چسبید .

تیم کشتی فرنگی هم نایب قهرمان شد ولی انتظارات خیلی بیشتر بود .

همشهریمون هم آقای احسان امینی توی دو دیدار اول 84 کیلو آزاد روی تشک رفت و

پیروز بیرون اومد .