صبح زود از خواب پا شو یه چایی تلخ بخور

برو  بیرون یه همشهری بگیر توی پارکی جایی شروع کن به زنگ زدن به شماره ها و

آدرس گرفتن و بعدش با مترو یا اتوبوس کشون کشون برو تا دم در شرکت و یه رزومه بده،

بعدش برگرد برو شرکت دیگه .  میخوان یه پروفسور استخدام کنن بدون بیمه و مزایا که

روزی 10 ساعت براشون کار کنه .چند وقت پیش رفتم یه شرکتی 10 تا سوال گذاشته

بود جلو دستم و گفتن جواب بده سوالاشو نگاه کردم شبیه امتحان جامع دکتری بود یه

خورده سطح بالاتر زبان

این روزا این شده کار و بارم