یه نفری رو میشناسم که متاهله،2تا بچه داره و بدتر از همه مستاجرم هست و در حال حاضرم بیکاره. تو مال دنیا هیچی نداره در این برهه از زندگیش فقط 400 هزار تومان پول داشت که نصفشو  واسه خرج دوا و دکتر یه بیمار نیازمند بخشید.

به مولا بعضیا خیلی روح نازنینی دارن.