هیچ وقت به هیچ کس اجازه نده بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی ، حتی من ... اگه رویایی داری باید ازش محافظت کنی ... مردم اگه نتونن کاری رو انجام بدن ، دوست دارن به تو هم بگن که نمی تونی ... 
اگه چیزی رو میخوای ، برو بگیرش ... تموم !


در جستجوی خوشبختی-گابریل موچینا