امروز رو با یکی از رفیقای قدیمی و صمیمی که خیلی هم شوخ طبعه رفتیم بازار و یه دوری تو خیابونا زدیم ، خوش گذشت ...

ولی همش گیر داده بود بیا باهام تمرین کن ( پرورش اندام ) منم همش بهانه میاوردم که حسش نیست و ...

نمیخوام رفیقام بدونن که کمر درد دارم ...

یکی دیگه از بچه ها تا منو میبینه میگه بابا بی معرفت بیا تمرین کن حالا درسته از قهرمانی دور شدیم ولی بازم خوبه دیگه ( قبلنا رزمی کار میکردم (چندین سال متوالی ) در کنارشم آماتور کشتی میگرفتم )

ولی الان چند ساله بخاطر کمرم هیچ ورزشی جز پیاده روی شبانه رو نمیتونم انجام بدم .