شاید پارسال پیرارسال یا شایدم چند سال پیش تقریبا الکی خوش بودم مثلا وقتی که تو همین مسابقات کشتی جام جهانی ایران قهرمان میشد حداقل تا سه روز هیچ غمی نمیتونست وجودم رو بگیره ، اونجوری بهتر بود دیرتر پیر میشدم ولی الان دیگه اونجوری نیستم ... نمیتونم به هر بهانه ای خودم رو شاد بگیرم . پروژه ام رو نیمه نصفه رها کردم داشتم رو مقاله ای کار میکردم که الان اصلا حس ادامه دادنش رو ندارم ... درسای دانشگاه و سمینارها رو هم اصلا طرفش نرفتم ...