پیاده کل شهر کوچکم رو میگردم .... دیگر مخم گوزیده....

 

روز به روز این رویاهای احمقانه ای که داشتم دارن ازم دور میشن شایدم من از اونا دور

 

میشم ولی در هر صورت دارن بهم پوزخند میزنند و دورتر میشن....سوال

/ 0 نظر / 6 بازدید