آخ کوبانی

آخ کوبانی

ای کاش میتوانستم به کمکتان بیایم ای کاش میتوانستم ...

 داعشی های بی شرف گفتن که کورد قومی است که شیعه و سنی آن تفاوتی

ندارد آنها ایرانی هستند قتل و عام و تجاوز کنید .

این روزها وقتی که اخبار کوبانی را میشنوم جگر میسوزد و اشکم جاری ...

دختری که در محاصره گیر می کند و گلوله ی آخرش را شقیقه ی خود می زند . دختری

که در حال مداوای پای زخمیش با صدایی سوزناک از کوبانی میخواند . دختری که برای

استتار خود را در لجن زاری فرو برده و در حال گریه کردن است و ... اینها همه و همه جگر

ما را میسوزاند .

 و در آخر می گویم که کوبانی ایران است و در آنجا هموطنان ایرانی در محاصره هستند .

/ 1 نظر / 21 بازدید
رها

دلیل محاصره امروز کوبانی همان عقایدی است که کوبانی ها و بسیاری کردهای دیگر دارند. عقایدی چپی ضد غربی که نگذاشت یک سال پیش وقتی کوبانی هنوز کوبانی و تحت کنترل کامل کردها بود آمریکا و کشورهای غربی تسلیحات بفرستند و حملات نظامی محدود. در ضمن کوبانی فقط زن ندارد که همش از مبارزات اونها نوشته میشه!