شعر کوردی

دوست دارم شعرهای کوردی را اینجا بنویسم ولی متاسفانه فونت کوردی ندارم و وقتی با فونت فارسی کوردی مینویسم زیاد جالب نیس .

فردا امتحان دارم

دئوشو  دیمه  خئو  هایده  لای  ده سم      لاوه لاوه د  بی  یار  چو   مه سم

دیشب خواب دیدم کنارم هستی               لالایی میخوندی  یار  مست چشم من

/ 0 نظر / 4 بازدید