اثرات انتخاب اشتباه خواهرم

حدود ده ساله که از دست این آشغال عوضی عاص شدیم ... پدرم میگه خیلی به خواهرت

گفتم این مرد زندگی تو نیس ولی گوش نکرد ... پدرم میگه تنها راهش اینه که این سگ

کثیف رو بکشم ... کلافه شدیم ... پدرم هم حسابی قاطی کرده ... میترسم کاری دستمون

بده ...

همیشه با خودم تکرار میکنم که باید مثل ماشین باشی،با منطق عمل کنی نه احساس .

 

/ 0 نظر / 90 بازدید