دو روز است که آنقدر سکوت را دوست دارم که حد و حسابی ندارد

آنقدر ناراحتم که حتی حوصله ی گله و زاری از خدا را در ذهن خود هم ندارم ... دو روز است که دیگر زانیار قبلی نیستم ... دو روز است که حتی غریبه ها هم فقط با یک نگاه از طرز نگاهم میدانند که چقدر از دست زمین و زمان شاکی هستم ...

/ 2 نظر / 15 بازدید
سما

...

منیر

[ناراحت]