لهم!

یکی از دوستان گل اس داده بود : اینجوری نوشته بود : لهم !

حالا من از رفیقم پرسیدم تو عربی چیزی میدونی ؟؟؟ گفت چی ؟؟؟ گفتم لَهُم یعنی چی ؟؟؟ حالا اونم نشست واسم افعال رو به عربی صرف کردن ... که در همین حال من اس دادم گفتم عاقا این یعنی چی ؟؟؟ طرف میگه یعنی خسته هستم خنده منظورش لِه بود ... مثلا یه گوجه رو تو دستات لِه کن این همون لِهه .... لِه کردن ...خنده

/ 2 نظر / 6 بازدید
سما

تو روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت!

منیر

خیلی با مزه بود [نیشخند]