چند روزی رو برم به گوشه ای در دل کوه و جنگل

حسابی خسته شدم دارم میرم چند روزی رو تو کوه بگذرونم با رفقای همدرد خودم یعنی

شاغلان فصلی یا مقطعی یا قرارداد سفید امضای بدون بیمه یا هر کوفت و زهرمار دیگه ای

که بشه رو ما اسم گذاشت.

/ 2 نظر / 7 بازدید
منیر

سلام سانیار جان . سرما نخوری . سرمای دل کوه و جنگل کمتر از مجاز آباده . مراقب خودت باش

ندنیک

امیدوارم خوش گذشته باشه