چرا این سرپرستهای کاری ، خستگی نفرات رو درک نمیکنند ؟؟؟

امروز سرپرستمون میگه با فلانی برو فلان کار رو انجام بده ... منم گفتم نمیتونم این روزها خیلی خسته شدم و الانم وضعیت جسمانی من رو میبینید که نمیتونم این کار رو انجام بدم ... بعدش خودم رو به یکی از عزیز دردونه های سرپرست کردم و گفتم شما برو من نمیتونم ... بعد سرپرست با حالت عصبانی گفت باشه تو نرو ... منم گفتم اگه اجازه بدی من امروز برگردم خونه و کار نکنم خیلی عصبانی شد و گفت اصلا نمیخواد کار کنی برو خونتون ...

منم گفتم خداحافظ و برگشتم خونه ...

مرتیکه اصلا شب و روز نداریم پنجشنبه و جمعه نداریم کلا سرکاریم اصلا تاریخ و روزها رو دستمون نیس فقط اینو میدونیم که ساعت 7 بیدار بشیم و هشت سرکار باشیم و عین تراکتور کار کنیم ....

/ 0 نظر / 15 بازدید