مث درد من ...

مث درد من تو دنیا هیچ درد مبهمی نیست

تو رو دارم و ندارم این عذاب کمی نیست

اینکه سهم من نمیشی یه عذاب ناتمومه

مث پرتگاهی میمونه که همیشه پیش رومه

RRRR

/ 1 نظر / 16 بازدید
anemone

"اینکه سهم من نمیشی یه عذاب ناتمومه" واقعا قشنگ بود [ناراحت]