اس قشنگ

دلم واسه حضور غیاب مدرسه تنگ شده ... انگار واسه کسی مهم بود که ما باشیم یا نباشیم ...

این یکی هم قشنگه

من یادها را تنگ در آغوش میگیرم ... تنها به این دلبستگی ها میرسد زورم ...

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
منیر

اس ام اسها شبیه نوشته های پشت وانت و خاور شدند ... خوشم نمیا ازشون نمی دونم چرا

منیر

البته از نوشته های پشت وانت خوشم میاد ... چون علی رغم انتظارت از میزان دانش راننده یهو می بینی یک جمله نوشته هم وزن بارش ...(:

ضحی

سکوت کن بگذار بغض هایت سربسته بماند گاهی سبک نشوی سنگین تری...