دیالوگ

پیـرمـرد : دل واسه ایـنه کــه بگـیره دیگه ، اصلا دلی کـه نگیره که دل نیست ...

یک تکه نان

/ 2 نظر / 15 بازدید
anemone

کفشهایم که جفت میشوند دلم هوای رفتن میکند ؛ چه کودکانه دل من تنگ میشود بی آنکه بدانم چه کسی دلتنگ من است !

منیر

گٍله ![لبخند]