...

زیاد حالم خوب نیس این روزا همش ماتم و غم تو دلم دارم ...

ولی نمیتونم خوشحال هم نباشم چون کوبانی آزاد شده ...

/ 1 نظر / 21 بازدید
anemone

حال و روز این روزهای من هم همینطوره با اینکه این ترم هم همه چیز به خوبی گذشت و باز هم معدل الف و این حرفها...ولی نمی دونم چه مرگمه...کاش زودتر این فصل لعنتی تموم شه