درد دلش آتش زد به دلم

رفیقمه چند روزی مهمونم بود اونم بیکار ، هم دانشجو بودیم ، پدرش ناتوان و بیکار ، میگفت روز پدر روز بدیه برام  آخه من تو این وضعیت خفت بار حتی نمیتونم یه کادو واسه پدرم بگیرم . روز مادرم واسم همین طوری بود ...

فقط وقتی درد دلامون که تموم میشه به هم میگیم پناه بر خدا ، درست میشه ، خدا بزرگه و ... هرچند که توی دلمون میدونیم این شرایط درست شدنی نیست ...

قربون خدا برم ولی ...

یکی گفت : چون میگذرد غمی نیست ، دیگری جواب داد : تا بگذرد هم کم دردی نیست

ناراحت

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید