کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قبول شدم.ولی نمیرم چون شرایط خوبی ندارم شایدم

دارم ولی الان درک درستی ندارم و ادامه دادن رو بی فایده میدونم .

تو کار اجرا تقریبا داره یه چیزایی دستگیرم میشه و به قول معروف داره دستم روان

میشه. یه ذره از اینکه با چند فرد عقده ای مجبورم بعضی وقتا کار کنم ناراحت میشم.

هفته ی دیگه یه سفر یک یا دو روزه دارم به پایتخت.یه بار دیگه برم همون کافی نت و

همون پارکی که زمان بیکاریم توش صرف میشد و با تنهاییم میساختم و کافی نتی که

واسه ارسال رزومه ی پر از هیچم میرفتم برای یافتن کار مناسب .

یه سر هم برم میدان فاطمی واسه دکتر .

/ 1 نظر / 6 بازدید