از سرکار برگشتم به خونه

حدود 44 ساعت کار فقط با 4 ساعت خواب نصفه نیمه روی کارتن و صندلی و پله و ....

بعداز سرکار رفتم دنبال مادر و پدرم در راه برگشت چندین مرتبه چشام باز بودن ولی جایی

رو نمیدیدم یعنی خواب میرفتم ... یه بار به سمت شانه ی راست جاده رفتم و چیزی به

حادثه نمونده بود ...

/ 4 نظر / 15 بازدید
سما

[خنثی]

anemone

وای خدای من...[نگران] شما جدا باید به خودتون رحم کنید[متفکر]

ساقی

مدار یک! همچین شغلی بی رحمیه!

reza

بسیار خطرناک است.فقط چند ثانیه خوابیدن پشت فرمان متاسفانه ممکن است که قابل جبران نباشد