مادر

.... جدا از نسبت فامیلی ای که باهم داریم قدیما باهم رفیق بودیم پارسال بود که مادرشو تو تصادف از دست داد و بعد از مدت کوتاهی از زمان تصادف پدرشم فوت کرد.چند ماه پیش رفته بودم خونشون که این آهنگ رو گوش میداد ( آهنگ آپلود شده در دو پست قبل ) و کامهای عمیقی از سیگارش میگرفت...

قدر مادرای خوب رو بدونیم

تقدیم به مادرهای خوب قلب

/ 1 نظر / 4 بازدید
ندنیک

تقدیم به بچه های خوب[گل]