از تنهایی زیاد ، دارم مشنگ میشم

 

 

 

 

قشنگ بود کپیش کردم اینجا امیدوارم صاحبش راضی باشه ...

 

 

 

اشک ها قطره نیستند بلکه کلماتی هستند که می افتند

فقط بخاطر اینکه : 

پیدا نمیکنند کسی را

که معنی این کلمات را بفهمند....

 

در اولین فرصت :

باید یه بطری پر بنوشم و یه پاکتم بزنم کنجش شاید چند ساعتی گیج بشم و فکرم کار

نکنه ، تا ندونم کی هستم و چی هستم ...

گریه های این کوچولو هم به زخمهای دلم نمک می پاشه ...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید