اتاق من

چندتا پوستر گوشه ی اتاقم رو پر کرده....

ناظری ، شجریان ،  عکس خودم

یه تکه چوب که روش با کنده کاری نوشته شده :

 

... I ،ll  miss  you                                   

                  

/ 3 نظر / 7 بازدید
منیر

عکس خودتو زدی ب دیوار اتاق خودت ؟ بابا فروتن ![زبان]