ای آسمان ببار

وارد بهمن ماه شدیم و هنوز هیچ خبری از برف و باران نیس و این یعنی خیلی خیلی بد ...

آسمان ببار که زمین تشنه س ...

آسمان ببار که دل منم بد جوری گرفتس ...

/ 1 نظر / 13 بازدید
حسین سیف اله زاده

میاد