بازار کار همین هفته را میخرم یعنی شنبه . دو صفحه ی آن حدود 60 درصد مطالبش دقیقا تکرار شده بود . یعنی یک مطلب را دو بار در دو شفحه مختلف جا داده بودند خنده

/ 5 نظر / 6 بازدید
سماء

خب از بس که کار زیاده دیگه!!!! ببند نیشووووووووووووووووووووووووو...

نِد نیک

یه زمانی منم هرهفته بازار کار می خریدم. بعد لیسانسم. یادش بخیر[نیشخند] امارش از دستم در رفته چقدر امتحان دادم

سماء

معلوم هست کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سماء

ببین سانیار... من نخواستم بپرسم خودت کرمشو انداختی تو جونم... زود بگو ببینم چی شده؟؟؟ راستی سانیار؟ چرا اون کار قبلی رو قبول نکردی پسر؟[نیشخند]