کپی نوشت

         حرف زیاد داریم اما ؛

                    ما همه کارگریم

                    از کوره اگر در برویم

                    آجر می شود نانمان!

حسن آذری

/ 2 نظر / 7 بازدید
سما

و شاید حرف نزده آجر شده...

ندنیک

کارگرا عیدیشون دو برابر کارمنداس