...

در زنـدگی
برای بعضـیا
از یـک روز ، از یـکجا ، از یـک نفـر بـه بعـد
دیـگر هیـچ چـیز مثـل قبـل نیـست !
نـه روزهـا ، نـه رنگ هـا و نـه خیابان هـا . . .
همه چیز میشوند دلتنگی !

/ 4 نظر / 13 بازدید
anemone

هیچکس نمیدونه که این پست دقیقا حال و روز منه به جز خط آخرش که فعلا یکی دوسال باهاش فاصله دارم...

لیلا

خیلی لایک داره پستت از یک نفر به بعد واقعا هیچی مثل قبل نمیشه!